Eng

הסיפור מאחורי תרומת כתבי היד התימניים של הרמב"ם

בימים אלו קיבלה הספרייה הלאומית תרומה נדירה באופייה: שמונה כתבי יד תימניים של הרמב"ם המתוארכים בין המאה ה-13 עד למאה ה-15 החושפים חלק מהמאבק הפנימי על אופייה של יהדות תימן.

 

פירוש הרמב"ם למשנה, בערבית-יהודית. כולל הטקסט של המשנה בעברית

בראשית המאה העשרים יצא הרב יחיא קפאח, מבכירי הרבנים בתימן, בהכרזה חגיגית וקבע כי על יהודי תימן לזנוח כל קשר עם הקבלה ולאמץ אל ליבם תורה אחת ויחידה: תורתו של רבי משה בן מימון, הלוא הוא הרמב"ם.

בכך ניסה הרב קאפח לבצע שינוי בתולדות מחשבת ישראל בתימן: הוא ביקש מחברי הקהילה לא רק לאמץ את פסיקותיו ההלכתיות של ההוגה בן המאה ה-12, אלא לקבל עליהם גם את רעיונותיו הפילוסופיים, ובעיקר את השילוב בין ההלכה ובין המדעים והמחשבה הרציונליסטית. הכרזתו הרב קאפח איימה לקרוע את הקהילה היהודית ולחלקה לתומכי הקבלה ולמתנגדיה.

 

ספר המצוות לרמב"ם בערבית-יהודית

את אוסף הטקסטים של הרמב"ם שאסף הרב באובססיביות, הוריש ברבות הימים לנכדו – הרב יוסף קאפח, אשר עמל להגדיל את האוסף שירש וכן לתרגם, להדיר ולפרש בעצמו את תורת הרמב"ם. בשנת 1943 עלה ארצה בעקבות רדיפות בתימן. הוא נודע ברבות השנים בתור אחד מחשובי הפוסקים התימנים בארץ ישראל. הרב קאפח הלך לעולמו בשנת 2000.

בימים אלו קיבלה הספרייה הלאומית תרומה נדירה באופייה: שבעה כתבי יד עבריים אשר השתייכו לאוסף של הרב קאפח המנוח, ובנוסף כתב יד איטלקי של פירוש על המשנה תורה לרמב"ם. כתבי היד שנתרמו מתוארכים בין המאה ה-13 עד למאה ה-15 והם למעשה העתקות של חלקים שונים מתוך יצירתו האדירה של הרמב"ם.

 

טקסטים תימניים מוקדמים של הרמב"ם מאוסף הרב יוסף קאפח

העתקות אלה, אשר נוצרו בחלקן מספר דורות לאחר פטירתו של הרמב"ם, עשויות לשפוך אור גם על דרכי קבלתן של כתבי הרמב"ם בתימן ובמקומות אחרים ברחבי העולם היהודי. בנוסף, הן יכולות לתרום תרומה משמעותית לקביעת הטקסט המדויק של כתביו.

כל זה לא היה אפשרי ללא תרומתם הנדיבה של רוברט ודברה הרטמן אשר הרכיבו במהלך השנים את אחד האוספים המרשימים ביותר בנמצא של יצירתו של הרמב"ם - אוסף המכיל כתבי יד וספרים נדירים המקיפים כשמונה מאות שנים של יצירה מאת ובהשפעת הפוסק והפילוסוף היהודי הדגול.