שנת 1947 זמינה באתר

​ירחון אוניברסיטאי בו כתבו מרצים במכללת ביר זית (שמאוחר יותר הפכה לאוניברסיטה), אורחים ומקבץ של בוגרים. המאמרים פורסמו גם בערבית וגם באנגלית בנושאים מגוונים; החל מנושאים פוליטיים-אידיאולוגיים, כמו הקשרים שבין האידיאולוגיה הציונית ובין הדת היהדות, היסודות המוסריים של הציונות, היסודות המוסריים של הלאומיות, ועד סוגיות נבחרות בחינוך, תולדות האמנות, ספרות ועוד.  

בגיליון הראשון נכתב כי לכתב עת שלוש מטרות מרכזיות: פרסום מאמרים שמעניינים את הסטודנטים ואת בוגרי המכללה; פרסום מאמרים בנושאים שמן הראוי למשכילים להיחשף אליהם; מתן במה לסטודנטים ולבוגרים לתרגל את עצמם בכתיבת מאמרים. בין הכותבים ב"צאות אלכלייה" ניתן למנות את מייסד המכללה, מר מוסא נאצר (ביר זית, 1971-1895) שכיהן מאוחר יותר כשר הכלכלה בממשלת ירדן, הסופר הירדני עיסא אלנאעורי (1985-1918) ועוד.  

הירחון הפסיק לצאת לאור לאחר מספר בודד של גיליונות (כנראה 4 גיליונות סך הכול), וכל הגיליונות המונגשים יצאו לאור בשנת 1947.