זמין השנים 1947-1945

​פרסום ממשלתי של לשכת התעסוקה אשר התמקד בחקיקה הקשורה לנושאי התעסוקה, חוזי העבודה והתעסוקה, ואמצעי הזהירות במקומות העבודה והמפעלים. כתב העת הרחיב בנושאים נוספים כגון: רמות השכר, מינויים חדשים בלשכה, הכשרה מקצועית, תעסוקת החיילים המשוחררים, ועבודת ילדים ונשים.