זמין בין השנים 1940-1938

כתב עת נוצרי חודשי, אשר ייצא לאור בירושלים בינואר 1938. לפי הכתוב במאמר הפתיחה של הגיליון הראשון, מטרת כתב העת הינה לחזק​ את אמונת הקוראים, ובכך לא מנסה כתב העת להתחרות עם כתבי העת הקיימים אלא לוקח על עצמו את משימת הארת הדרך הדתית הנכונה. שליחות כתב העת הינה הוכחת האמת של אלוהים והברית החדשה דרך מאמרים מדעיים שבהם יוסברו סוגיות דתיות.

רועי ויטמן היה שליח צעיר שלמד ערבית בירושלים ולאחר מכן עברהלעמאן, בה ייסד כנסייה אונגליסטית בעיר. מבסיסו  בעמאן, ערך את מצבאח אל-חאק והוציא אותו לאור בירושלים.