זמין בין השנים 1938-1919

​​אחד המאפיינים הבולטים של עיתון זה שהוא היה קונטרוברסיאלי. העיתון תמך באופוזיציה נגד המופתי והמועצה המוסלמית העליונה, ובעליו השתתף בהקמת מפלגות וארגונים חדשים. מצד שני, בשנות השלושים, העיתון נקט מדיניות אוהדת לשלטונות המנדט ואף הדגיש צדדים חיוביים לפרויקט הציוני וקרא לניצול ההגירה היהודית לארץ לצרכי פיתוח הארץ. חרף זאת, קשה מאוד להצביע על מדיניות אחידה בה התמיד העיתון לאורך השנים.

מייסדו של העיתון היה המחנך והעיתונאי בולוס שחאדה (רמאללה, 1943-1882), בוגר קולג' אנגלי בירושלים. בשנת 1908 ברח שחאדה מהארץ למצרים בעקבות התבטאויותיו נגד הסולטאן והמשטר העת'מאני. הוא היה פעיל פוליטית והשתתף בוועדות לאומיות כלל ארציות בארץ. משרדי העיתון הותקפו כמה פעמים בידי צעירים שלא ראו בעין יפה את מדיניות העיתון שלפעמים נקט בפשרנות יתר מול שלטונות המנדט ואפילו הואשם בידי עמיתיו העיתונאים כשופר של שלטונות המנדט גם בעניינים שהם סותרים את טובת בני החברה הערבית והשאיפות הלאומיות. בתחילת דרכו הוא פורסם בשתי השפות, הערבית והאנגלית, ולאחר תקופה קצרה (לא ברור כמה זמן במדויק) פורסם רק בערבית. העיתון נסגר בשנת 1939 כנראה בעקבות סיקורו את הפעילות הפוליטית של שנות השביתה הכללית.

 


1. ראו, כבהא, עיתונות בעין הסערה (ירושלים: יד בן צבי, 2004), עמ' 18- 19; عايدة النجّار، صحافة فلسطين والحركة الوطنية في نصف قرن 1900- 1948، (بيروت: المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، 2005)، ص 370- 371.