זמין בין השנים 1936-1932

"עלון עמותת הקדוש מנצור" היה כתב עת נוצרי חודשי,  שפורסמו בו מאמרים דתיים, נאומים, דרשות, חיי הקדושים ומעלליהם, ופולמוסים דתיים ותיאולוגים.

עמותת הקדוש מנצור היא עמותה קתולית שנוסדה בפריס בשנת 1833 על ידי חבורת צעירים משכילים, שבראשם עמד פרדריק אוזאן. תוך זמן קצר התרחבה פעילות העמותה לעשרות מדינות והיא פועלת עד ימינו.

לפי הכתוב בגיליון הראשון של "עלון עמותת הקדוש מנצור", אשר התפרסם ביולי 1932, מטרת כתב העת הינה "להודיע למשתתפים בה על השגת מטרותיה (של העמותה), להקל על העניים מפני הקשיים דרך מעשיה, באמצעות עזרתה, ודרך המכשולים שבהן היא נתקלת". בתחתית העמוד נכתב כי "יש לנו היסטוריה נפלאה, ושורשים נכבדים וכבוד שמגיע לנו להתגאות בו" ובכך ניתן לשער כי שמטרת כתב העת הוא ערוץ תקשורת עם הקהל הקוראים בעניין הסוגיות המנהליות של העמותה. מטרה נוספת קשורה למישור הרוחני-דתי והיא הגברת מודעות הציבור להיסטוריה הקתולית-ערבית מפוארת שיש להתגאות בה.

כתב העת הודפס בבית הדפוס המסחרי בירושלים, והמנוי אליו עלה 5 גרושים פלסטינים. כתב העת שפע בתמונות, כשתמונת הקדוש התנוססה בראש העמוד הראשון.