זמין בין השנים 1939-1949

​​שבועון שהוציאה ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל (בראש הגיליונות הופיעה שמה כ"הסתדרות הכללית של העובדים היהודים בפלסטין") בין השנים 1960-1937.

העיתון הדגיש שני עניינים מרכזיים: הצורך החיוני בפיתוח הארץ באמצעות ניצול הטכנולוגיה החדישה; ורווחת העובדים, שהינה תוצאה גם של התאגדותם המקצועית, גם של העלאת רמת השכלתם, וגם של אימוץ המודרניזציה. העיתון סקר עניינים פוליטיים, בעיקר מרחבי העולם היהודי, ובנוסף שם דגש על סקירת המצב הביטחוני המעורער בארץ. במבט ראשון, נדמה שהעיתון פנה לא פעם בכלל לציבור היהודי, והשתמש בגוף שלישי על מנת לתאר את תושבי הארץ הערבים. אולם, עיון מדוקדק יותר מבהיר שהוא פנה לשני הציבורים יחד, הן לציבור היהודי דובר הערבית והן לציבור הערבי, במטרה להשפיע על תודעתם הפוליטית בכל הקשור למטרות המפעל הציוני בארץ. העיתון ייחד מקום גם ללימודי השפה העברית, במטרה לסייע גם למי שרצה ללמוד עברית, וגם למי שרצה ללמוד ערבית.