זמין בין השנים 1931-1927

​​ כתב עת נוצרי אשר יצא לאור לראשונה בשנת  1914. הוצאתו לאור הופסקה בעקבות פרוץ מלחמת העולם הראשונה. כתב העת חזר לצאת לאור שוב בשנת 1927. לפי הכתוב במאמר הפתיחה של הגיליון הראשון בשנתו השנייה של כתב העת, האמינה הנהלת כתב העת כי המלחמה לא תארך יותר משלושה חודשים. אך המלחמה נמשכה שנים ארוכות וקשות, בהם איבדה העדה הסורית (אשורים) כ-80 אלף מבניה במלחמה. גם כתב העת עצמו לא יצא ללא נזק: סלים סאמי ומיכאל חקי,שניים מעורכיו החשובים של "אלחכמה" נפלו גם הם במלחמת העולם הראשונה.

התחדשות הוצאתו לאור של כתב העת לא הגיעה, אלא שנים רבות לאחר המלחמה. את זאת יש לתלות בקשיים הרבים שעברה העדה האשורית בזמן ולאחר המלחמה,  עד ביקורו הממלכתי שלהסנט איגנטיוס אליאס השלישי בירושלים במטרה ללמוד את מצב העדה מקרוב. אחת מההחלטות שהוליד ביקור זה היא חידוש כתב העת החשוב, ואכן – בשנת 1927, חזר "אלחכמה" לצאת לאור שוב.

כתב העת התמקד בסוגיות הדתיות מזווית הרנסנס, והדגיש במרבית גיליונותיו את חשבות המדע, את הסוגיות התרבותיות בירושלים, ובנוסף, פרסם מאמרים של פילוסופים אשורים הנודעים דוגמת יחיא בן עדי ואפראם הסורי.

לפי החוקר יעקוב יהושע, כתב העת הפסיק לצאת לאור בשנת 1933עם הוצאתו לאור שלכתב העת "אכבאר אלבטרירכיה אלסריאניה" (חדשות הפטריארכיה הסורית).