זמין בין השנים 1928-1943, 1947

​עיתון יומי חדשותי-פוליטי שבעשור הראשון להופעתו היה בעל גוון דתי. בעל העיתון, עבדאללה אלקלקילי (קלקיליה, 1969-1899) היה בוגר לימודי דת האסלאם באוניברסיטת אלאזהר בקהיר, שם למד גם שפה וספרות ערבית באוניברסיטת קהיר. בזמן שהותו בקהיר עסק בפעילות פוליטית במסגרת חבורות מחתרתיות, וחזר לארץ בשנת 1919. עם שובו לארץ השתלב בהוראה בבתי ספר בירושלים ויפו. בשנת 1925 ייסד את העיתון החדשותי שלו אלצראט, כאשר ניכר בו תמהיל דתי-מוסלמי עם סוגיות אקטואליות בדגש על התחום המדיני והפוליטי, תוך הקפדה על התנגדות לשלטון המנדט ולפרויקט הציוני.

בשנת 1929 התחיל העיתון להופיע כיומון, אך מחסור במשאבים גרם להופעה לא סדירה של העיתון, וכן לכך שהודפסו בכל פעם כמה מאות עותקים בלבד. עורך העיתון התנגד למפלגות המקומיות, אך תמך בנסיך עבדאללה בירדן. בשנת 1943 העיתון נרכש על ידי העיתון אלדפאע, אלא שבשנת 1946 אלקלקילי רכש את העיתון בחזרה, והפך אותו לשופר תעמולתי למלך ירדן. בשנת 1948 השתקע אלקלקילי בסוריה ומשם המשיך לעסוק בעיתונות ובהוראה. לאחר שנים מעטות הוא עבר להתגורר לירדן, שם הוא מונה למופתי של הממלכה הירדנית בשנת 1955. בשנת 1956 הוא הוציא שם כתב עת דתי בשם הֻדא אלאסלאם (תורתו של האסלאם).

לגבי אופי העיתון בשנות הארבעים, דתיותו של בעל העיתון לא באה לידי ביטוי באופן מובהק בעיתון, בניגוד לשנים הראשונות להופעתו. ככלל, נראה העיתון בתקופה זו כעיתון חדשותי-פוליטי לכל דבר, עם כתבות על הפוליטיקה העולמית והמקומית כאחד. אחד המאפיינים שלא השתנה במשך השנים במדיניות העיתון היה התנגדותו העקבית לשלטון המנדט ולפרויקט הציוני.