זמין בין השנים 1948-1946

​עיתון חדשותי, הופיע החל ב-11 נובמבר 1946. לפי דפי העיתון עצמו בעלת הזיכיון של העיתון הייתה חברת העיתונות המקומית בע"מ – יפו. בספרות המחקרית מוצגות שתי חלופות לגבי עניין בעלות הזיכיון של העיתון: לטענת חלק מהחוקרים בעל הזיכיון היה כנעאן אבו ח'צ'רא, שהופיע בעיתון כעורך ראשי; ולטענת אחרים בעל הזיכיון היה אדמון רוכּ, שהופיע בעיתון כמנכ"ל. העיתון התנגד לשלטון המנדטורי ולפרויקט הציוני. העמוד הראשון הוקדש לסקירת חדשות כלל-ארצית ועולמית, בעיקר כאלו שהיו להן השלכות על המאבק הפלסטיני-ציוני. שני העמודים הפנימיים הוקדשו לסיקור עניינים מקומיים כולל מתחום התרבות והספרות. בשער האחורי הופיעו מאמרים מתורגמים מהעיתונות האירופית והאמריקאית. בנוסף, העיתון דאג לסקור את פעילותם של המוסדות הלאומיים הציוניים.


העיתון לא האריך ימים והוא נסגר בשנת 1948 לאור המצב ששרר בארץ.