זמין בין השנים 1950-1947

​​ירחון דתי-נוצרי שהוציאו לאור במטרופולין עכו, חיפה, נצרת ושאר יישובי הגליל, נוסד בנצרת בשנת 1943 על ידי הארכיבישוף ג'ורג' חכים. 2

לפחות עד שנות ה-50, התמקד הירחון בפעילות הכנסייה היוונית-קתולית בארץ, החל מבניית כנסיות מקומיות, בתי קברות ומועדונים בכפרים, נוסף על פרסום אגרות רשמיות של העומדים בראש הכנסייה, חדשות מקומיות וסקירת פעילות ליטורגית. אלראבטה לא יצא לאור בשנת 1948, ולעתים פורסם גיליון אחד פעם בשלושה חודשים (כמו שנה 4, גיליון 5, אוקטובר-דצמבר 1947).

 

1 יצא לאור מאוחר יותר, בשנת 1999 בשם אלראבטה אלג'דידה, והגיליון האחרון יצא במרץ 2013.

2 לדעתו של יעקב יהושע, הירחון ביטא למעשה את השקפת עולמו האישית של הארכיבישוף ולא את השקפתה הרשמית של העדה. עוד הוא מוסיף גם כי הארכיבישוף שאף להציג את עצמו כדובר רשמי של כלל הנוצרים בישראל [يعقوب يهوشع، تاريخ الصحافة العربية الفلسطينية : فى نهاية عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، ١٩٣٠-١٩٤٨ الجزء 3 (شفاعمرو: دار المشرق، 1983)، ص 115].