שנת 1924 זמינה באתר
העלון המסחרי של לשכת מסחר יפו הלאומית.

​​​​​ירחון המתמקד בנושאים מסחריים וכלכליים. יצא לאור החל מאפריל 1924 על ידי לשכת המסחר ביפו. הירחון שם דגש על מציאות הכלכלה בארץ באמצעות מאמרים מדעיים שהשתתפו בכתיבתם קבוצת מתמחים כגון: מישיל ביירותי, ד. אבו אל-עאפיה, כוסטנטניידי ואחרים.

נראה שהירחון לא היה מזוהה עם האידאולוגיה הלאומית בצורה מובהקת כמו לשכת המסחר בחיפה למשל, ובירחון אפשר לראות פרסומים לחברות מסחר אנגליות וצרפתיות.