זמין בין השנים 1946-1935

​​כתב עת דתי שעיקר עניינו פרשנות לטקסים פולחניים, לצד דרשות מוסריות. חלק מן הדרשות היו בעלות גוון אקטואלי ומטרתן הייתה לספק פרשנות דתית למצב באותה עת, אחרות עסקו בטקסים ליטורגיים. בין הדרשות יש שתורגמו משפות אירופאיות שונות. לצד זאת, כתב העת פרסם גם את פירושיהם של אנשי הכמורה בארץ לספרי תנ"ך, כמו ספר תהלים, לצד חדשות מקומיות בנושאי דת ואמונה בכפרים ובערים בארץ.