זמין בין השנים 1948-1947

​​כתב עת שהתמקד בנושאים חקלאיים. הגיליון הראשון יצא לאור בינואר 1947. בכתב העת התפרסמו הן מאמרים מקוריים בערבית והן מאמרים מקצועיים שתורגמו משפות אירופאיות. המאמרים עסקו בנושאים הנוגעים למחלות בעלי חיים, לצמחים ממינים שונים, לתרופות כימיות ולדרכים הטובות ביותר להשביח את הגידול החקלאי. כתב העת הופץ גם בלבנון, סוריה, ירדן ועיראק.