זמין בין השנים 1941-1933

​​​כתב עת דתי, ספרותי, יצא לאור עשרה פעמים בשנה. לפי הכתוב בגיליון הראשון שיצא לאור בראשון לאפריל 1933, מטרת הירחון הינה לפרסם את חדשות האומה האשורית, שלא פורסמו מאז פטירתו של הפטריארך אליאס, ובכך התכוון כתב העת למלא את החלל שנוצר לאחר שכתב העת שקדם לו "אל-חכמה" הפסיק לצאת לאור. כנראה היא הפסיקה לצאת לאור בגלל פטירתו של הפטריארך אליאס השלישי בשנת 1932.

כתב העת פרסם תחילה את חדשות הכנסייה, מאמרים דתיים, מאמרים ספרותיים, וכתבות המופנות לכלל הציבור האשורי. בנוסף, עורך כתב העת ניצל את הבמה כדי לפרסם חלק מקטעי הפרוזה שחיבר.