שנת 1925 זמינה באתר

כתב העת המסחרי של לשכת המסחר של​ חיפה.

​​רבעון המתמקד בנושאים המסחריים והכלכליים. יצא לאור החל משנת 1925 על ידי לשכת המסחר בחיפה, הירחון שם דגש על מציאות הכלכלה בארץ וניסה לחשוף את הקוראים הערבים  לחברות בריטים, יחד עם שיווק והפצת פרסומות של בתי מסחר ערביים.