זמין בין השנים 1935-1937

​​​​כתב עת כלכלי שיצא לאור פעמיים בחודש, החל מינואר 1935 על ידי חברת הדפוס הערבית המוגבלת. כתב העת  – כמו שמוזכר בעמוד הראשון – חקר את האספקטים המסחריים, הפיננסים, החקלאיים והתעשייתיים בכל ארצות הערב. אופי המאמרים בכתב העת מעיד על רמה מקצועית גבוהה שהתאפיין בה כתב העת, בייחוד מבחינת ההיקפיות בחקר ובסקר הפעילויות הכלכליות החשובות ברחבי העולם.​