שנת 1946 זמינה באתר

​​​כתב-עת ספרותי בעריכתו של מחמד דרוויש. שתי מטרותיו המרכזיות, כפי שנכתב בפתח הגיליון הראשון בידי דרוויש עצמו, היו: 1) כינון תרבות פלסטינית נאורה ופתוחה לתרבות העולמית המבוססת על "רוח תרבותית אמיתית" כמשענת לצמיחת "לאומיות אמיתית" דמוקרטית; 2) "הדרכה לאומית ותרבותית" הצומחת מהמאפיינים הפלסטיניים המקומיים ככלי לשירות החברה הפלסטינית.

כתב-העת הצליח למשוך סופרים ומשכילים מהשורה הראשונה, כמו חאזם נסיבה (ירושלים, 1922), שכיהן כמשנה למנהל תחנת השידור הפלסטינית (1946), ולאחר מכן כיהן בתפקידים חשובים בממשל הירדני; בכיר העיתונאים הפלסטיניים ברשות השידור ראג'י צהיון (חיפה, 2001-1919), שלאחר מכן כיהן בתפקידים מרכזיים בתנועה הלאומית הפלסטינית; העיתונאי והמשורר מישל חדאד (נצרת, 1999-1919); ההיסטוריון והסופר זהדי ג'אר אללה (ירושלים, 1914) ועוד. כתב העת אמנם הקצה מקום נרחב לסופרים ומשוררים ידועים, אך הרבה לפרסם גם סופרים ומשוררים צעירים בתחילת דרכם. כמו כן פורסמו בו סקירות על התרבות ברחבי העולם הערבי.

כתב-העת הפסיק לצאת לאור שנה אחרי מעבר המערכת מירושלים ליפו, בשלהי שנת 1947.