זמין בין השנים 1950-1935

​​​​כתב-עת בעל אופי דתי שהוציאה לאור הקהילה האחמדית המוסלמית, הנמצאת בחיפה. כתב העת מתמקד בדרשות דתיות ומוסריות עם קטעים נבחרים מהקוראן וממקורות אסלאמיים נוספים. הסוגיה המשיחית נוכחת מאוד בתכניו ובמסריו, כמו גם הפולמוס החריף של הקהילה האחמדית עם הקהילה הבהאית. עד שנת 1948, לכל הפחות, מערכת כתב העת הביעה התנגדות לתכנית החלוקה וראתה בה עוול היסטורי נגד תושבי הארץ הערבים. בעקבות אירועי שנת 1948, התחילו בכתב העת לתת במה לנושאים פוליטיים שלפני כן לא התייחסו אליהם כלל. בין הנושאים הללו ניתן למנות את הפולמוס עם האלטרנטיבה הקומוניסטית, הסוציאל-דמוקרטיה ועוד.