שנת 1947 זמינה באתר

​​ביטאון נוצרי-דתי שהיווה את שופרה הרשמי של הכנסייה האנגליקנית הערבית בארץ. לצד ידיעות חדשותיות, התמקד הביטאון בעיקר בפרסום מאמרים דתיים בעלי גוון היסטורי ומוסרי. בשנת 1957 יצא לאור בשם אחר "מג'לת אלראיד" – ולאחר זמן לא ידוע חזר לצאת לאור תחת השם הקודם.