דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

על היוזמה

עיתונות מן העבר היא אחד הכלים החשובים שדרכם אפשר להתוודע לתקופות שחלפו, לקרוא על מאורעות היסטוריים, לעקוב אחרי תהליכים בהתהוותם, לפגוש אישים ולקרוא מפרי עטם, להיתקל במידע מפתיע, ולחוות את העבר מזוויות מגוונות: יומיומיות, כלכליות, תרבותיות, אידיאולוגיות ועוד. עיתונות היסטורית היא לפיכך מקור חשוב ביותר למחקר, כמו גם אשנב למעוניינים לקרוא את העבר באותן מלים עצמן בהן קראו אותו בני הזמן.

הספרייה הלאומית מחזיקה במחסניה אוסף חשוב של פרסומים תקופתיים בשפה הערבית שהופיעו בארץ ישראל/פלשתינה/פלסטין (להלן: "הארץ") החל מראשית המאה העשרים. פרסומים אלה כוללים עיתונים יומיים בעלי דגש חדשותי ואחרים הומוריסטיים, כתבי עת חברתיים, חינוכיים ותרבותיים שהתפרסמו באופן סדיר פחות או יותר (שבועונים, דו-שבועונים, ירחונים וכו'). המוציאים לאור היו בחלקם גופים ציבוריים וחלקם אנשים פרטיים. אחדים מאלה פעלו לאורך כל התקופה או רובה, בעוד אחרים החזיקו מעמד לאורך פרקי זמן קצרים יותר.

עיתונים בערבית הופיעו בארץ לראשונה בשלהי המאה התשע-עשרה, ועד שנת 1948 הגיע מספרם המצטבר לכ-250. כמחצית הכותרים מצויים באוסף של הספרייה הלאומית, בצורה מלאה או חלקית. מדובר באוסף חשוב ביותר שקשה למצוא לו מקבילה בעולם. סכנת פגעי הזמן הגורמים להתפוררות הנייר הניעה אותנו לפעול לשימורו של האוסף המיוחד הזה באמצעות דיגיטציה, אשר מאפשרת גם את הנגשתו בצורה נוחה לקהל הרחב. האוסף מקיף פריטים משנת 1908 ועד שנת 1948. בשלב הראשון, הניסיוני, בחרנו להעמיד לרשות המשתמשים עיתונים משני פרקי זמן בקצות התקופה: האחד משנת 1908 ועד שנת 1920; והשני משנת 1945 עד שנת 1948. בשלב הבא נרחיב את המאגר המונגש ונכלול בו עיתונות שיצאה לאור בין שתי תקופות הקצה האלה, דהיינו, בשנים 1944-1921.

לקראת השלב הבא של הפרויקט, אנו מחפשים שותפים  הן מוסדות והן אספנים פרטיים שיוכלו לתרום להרחבת מאגר העיתונות ו/או להשלמת חוסרים של כותרים שכבר נמצאים באתר. באם הינכם מעוניינים לסייע לנו בפיתוח המאגר, אנא צרו קשר

ד"ר רחל יוקליס, אוצרת אוסף האסלאם והמזרח התיכון  

 

הוועדה האקדמית המייעצת של הפרויקט ממליצה ומסייעת בבחירת הכותרים העולים לאתר, וכן תורמת לתחום התוכן.

חברי הוועדה:

פרופסור עמי איילון, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר נביה בשיר
פרופסור מוצטפא כבהא, האוניברסיטה הפתוחה
פרופסור הלל כהן, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופסור מחמוד יזבק, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אביגיל יעקבסון, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מרב מאק, מכון טרומן לחקר השלום באוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יוני מנדל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר יוני פורס, אוניברסיטת חיפה