דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

קשת וענן אסף, קשת, ענן ושאלתיאל התוכי הם גיבורי הסדרה הקלסית שסחפה את ילדי ישראל למסע מרתק בעולם היהדות.

שכונת חיים "שכונת חיים" הייתה סדרת טלוויזיה מקורית שהופקה בשנות השבעים והתמקדה בחיי שכונה ישראלית אופיינית לתקופה.

זהו זה ולא אחרת! התכנית המיתולוגית שהצחיקה מים סוף עד ים כינרת.

אוסף הטלוויזיה החינוכית


אוסף הטלוויזיה החינוכית בספרייה הלאומית הוא תוצר של שיתוף פעולה בין החינוכית (הטלוויזיה החינוכית הישראלית בעברה) ובין הספרייה הלאומית, שבמסגרתו תקלוט הספרייה את כל מאגר התכניות של החינוכית במסגרת מאמציה לשימור והנגשת אוצרות התרבות הישראלית. האוסף כולל כבר כעת מבחר של מאות פרקי תכניות שהופקו ושודרו בטלוויזיה החינוכית, טעימה מושכלת משפע רב מאוד של חומרים מוקלטים של הטלוויזיה החינוכית שנמשיך לחשוף בפניכם מעת לעת, עד להשלמת קליטת כלל המאגר (כ-14,000 פרקי תכניות בסך הכל!).


תכניות מומלצות​