משה וילנסקי > על הארכיון > קטלוג ידני

קטלוג ידני

 קטלוג הידני (הוכן ע"י וילנסקי)

​ רשימת השירים לפי תאריך החיבור, תמלילן ומספר התיק. הרשימה עד שנת 1973.
NLI_ImageGallery
NliImageGallery