משה וילנסקי > על אודות משה וילנסקי > קטלוג השירים בכתב-ידו של משה וילנסקי לפי תאריך ההלחנה שלהם בצירוף שם הפזמונאי/המשורר ומספר התיק בארכיון. הרשימה עד שנת 1973

קטלוג השירים בכתב-ידו של משה וילנסקי לפי תאריך ההלחנה שלהם בצירוף שם הפזמונאי/המשורר ומספר התיק בארכיון. הרשימה עד שנת 1973

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.