גלימת הלילה

​סרט מגנטי ובו קולאז' קולות ילדים בדואים (בתוך סילואטים אתניים, מחזור סרטים מגנטיים המבוססים על קולות של קבוצות אתניות), אופוס 21 / אופוס 42 (1988).

NLI_ImageGallery
NliImageGallery