אדפה

גרנד אופרה, 2014


שלוש מערכות, 11 תמונות

 

שלוש מקהלות, סולנים ותזמורת סמפונית מלאה

 

מושרת באכדית (שפה שמית עתיקה)

 

 Tsippi Fleischer: Adapa - Grand Opera, sung in Akkadian

 

 

NLI_ImageGallery
NliImageGallery