משאלה

מילים: תרצה אתר
לחן: ציפי פליישר

 

      חבל שאינך יודע לצייר, חבל
      חבל שאינך יודע, חבל!
      היית מצייר אותי עם כד או עם תפוח
      או יושבת ומחכה לך בשקט על ספסל
      וראש מעט רכון ותלתלי נעים ברוח
      ואולי ליד נהר ובידי פרחים או סל
                                                                 חבל שאינך יודע לנגן, חבל
                                                                 חבל שאינך יודע, חבל!
                                                                 היית מנגן לי על ויולה או על נבל,
                                                                 בלילות מול חלוני שר לי מדריגל,
                                                                 וראשך מעט רכון ומבטך מלא עצבת
                                                                 ועינך נוצצות, ושערך רטוב מטל!
      חבל שאינך יודע לדבר, חבל
      חבל שאינך יודע, חבל!
      היית מדבר אלי, או
      שר לי – א ה ב ת י ה –
      ואומר לי: את כזאת
      וכזאת וכזאת וכזאת –
                                                                 והיית גם שואל ולפעמים
                                                                 אותי מפתיע
                                                                במלים נהירות, מיוחדות ונמלצות.
                                                                 סוף: חבל שאינך יודע, יודע שום דבר
                                                                חבל, ובכ"ז אני רק אותך רק אותך
                                                                חבל – חבל...