אחרי מותי

מילים: חיים נחמן ביאליק
לחן: ציפי פליישר
 
      אחרי מותי, ספדו ככה לי:
      "היה איש – וראו: איננו עוד;
      קודם זמנו מת האיש הזה,
      ושירת חייו באמצע נפסקה;
      וצר! עוד מזמור אחד היה לו -
      והנה, אבד המזמור לעד.
      אבד לעד!
      וצר מאוד! הן כינור היה לו –
      נפש חיה וממללה...