מוזיקה > רחל גלעין > יצירות נבחרות > פוגה לרביעיית מיתרים

פוגה לרביעיית מיתרים

 רביעיית כלי מיתר, 2004 (הוצאה לאור: מל"י, 2004)

את ההשראה לכתיבת היצירה פוגה לרביעיית מיתרים שאבה המלחינה מהאזנה ליצירתו של בטהובן "הפוגה הגדולה", "וללא כל השוואה  אחרת", כדברי גלעין, משך הזמן של שתי היצירות  דומה זה לזה. היצירה מחולקת לשלושה חלקים, כאשר כל חלק בנוי על נושא נפרד, ושלושת הנושאים מבוססים על תא מוטיבי משותף – ארבעת הצלילים משמו של באך (B A C H) – סי במול, לה, דו וסי בקר. היצירה מהווה המשך של הכתיבה הקונטרפונקטית שהמלחינה פיתחה ביצירות קודמות, ויש בה שימוש בסוגים שונים של קנונים וטכניקות נוספות. למרות כל אלה  היצירה אינה "מלומדת", והיא נכתבה מתוך רצון לבטא שמחת חיים, חיוניות ותחושה של כוח ואופטימיות.

 

היצירה כלולה בתקליטור "פריסמה", 2004
NLI_ImageGallery
NliImageGallery
  • סקיצה של ה"פוגה לרביעיית כלי מיתר" (מס' קטלוגי: MUS 253 A25)
  • סקיצה של ה"פוגה לרביעיית כלי מיתר" (מס' קטלוגי: MUS 253 A25)
  • הפרטיטורה המודפסת של היצירה ה'פוגה לרביעיית מיתרים", עמוד השער (מס' קטלוגי: MUS 253 P17)
  • הפרטיטורה המודפסת של היצירה ה"פוגה לרביעיית מיתרים", עמוד ראשון (מס' קטלוגי: MUS 253 P17)
  • הפרטיטורה המודפסת של היצירה "הפוגה לרביעיית מיתרים", עמוד שני (מס' קטלוגי: MUS 253 P17)
  • הפרטיטורה המודפסת של היצירה" הפוגה לרביעיית מיתרים", עמוד שלישי (מס' קטלוגי MUS 253 P17)
  • עטיפת התקליטור "רחל גלעין: פריסמה" (CD 5943)