מחברות נוי

מתוך אוסף נוי נסרקו שתי סדרות ייחודיות:

"מחברות נוי", בהן מלים ותווים בכתב ידו של מאיר נוי וכן גזרי עתונים ופרסומים שונים של שירים. קיצור השם של הסדרה הוא "מח"

"הדבקות נוי", בהן שירים – מלים ומנגינות בכתב ידו של מאיר נוי. קיצור השם של הסדרה הוא "הד".