עיון בכרטסת

​​ Untitled Document
א - אין א - אין   לדפדוף בכרטסת
איס - אנחנו איס - אנחנו   לדפדוף בכרטסת
אנחנו - בא אנחנו - בא   לדפדוף בכרטסת
באר - במקל באר - במקל   לדפדוף בכרטסת
במרנ - דדלוס במרנ - דדלוס   לדפדוף בכרטסת
דובין - הוק דובין - הוק   לדפדוף בכרטסת
הור - המנון הור - המנון   לדפדוף בכרטסת
המנון - הת המנון - הת   לדפדוף בכרטסת
ואבא - חגפ ואבא - חגפ   לדפדוף בכרטסת
חג פורים - יום ש חג פורים - יום ש   לדפדוף בכרטסת
יום - ית יום – ית   לדפדוף בכרטסת
כאב - כמק כאב - כמק   לדפדוף בכרטסת
כן - ליופי כן - ליופי   לדפדוף בכרטסת
ליוש - מגש ליוש - מגש   לדפדוף בכרטסת
מד - מיכ מד - מיכ   לדפדוף בכרטסת
מיל - מתת מיל - מתת   לדפדוף בכרטסת
נא - סויט נא - סויט   לדפדוף בכרטסת
סוכה - עלהסף סוכה - עלהסף   לדפדוף בכרטסת
עלה - פורים עלה - פורים   לדפדוף בכרטסת
פורים פ - קולנוע פורים פ - קולנוע   לדפדוף בכרטסת
קולע - רצוני קולע - רצוני   לדפדוף בכרטסת
רצי - שירהמ רצי - שירהמ   לדפדוף בכרטסת
שירהמ - שמלת שירהמ - שמלת   לדפדוף בכרטסת
שם - תת שם - תת   לדפדוף בכרטסת