מוזיקה > יצירות מספרות > חדש במחלקת המוזיקה > מוזיקה במעגלים, ממזרח וממערב

מוזיקה במעגלים, ממזרח וממערב

במסגרת סדור שני ארכיונים מיוחדים של מוזיקאים שעסקו גם בהוראה, נתקלו אנשי מחלקת המוזיקה בספרייה הלאומית במספר תרשימים יפים להפליא, שנועדו להסביר את החוקיות המתמטית של אבני היסוד המוזיקליים. היות שמוזיקה היא תופעה מופשטת, קשה להציג אותה באורח חזותי שיהיה ברור ללומד שעדיין אינו איש מקצוע. ​

הראשון הוא עזרא אהרון (1995-1903), מוזיקאי מזרחי, יליד עירק. אהרון היה נגן עוד מחונן ומפורסם, שהשתתף בקונגרס העולמי למוזיקה ערבית שנערך בקהיר בשנת 1932. בקונגרס הוא הציג את המוזיקה הערבית של עירק שהוא היה נציג בולט שלה. לאחר עלייתו ארצה בשנת 1934, היה עזרא אהרון אחד ממייסדי תזמורת "קול ישראל" הערבית. עזרא אהרון ביקש להנחיל את המוזיקה הערבית באמצעות הוראה מסורתית וכן על ידי רישום בתווים ובטבלאות. לטובת תלמידיו בארץ ישראל הוא רשם במעגל את מחזור הצלילים במוזיקה הערבית, ועשה זאת בעברית – עניין שכשלעצמו יש בו מידה של חלוציות. ארכיונו של עזרא אהרון בספרייה הלאומית הוא ארכיון MUS294. 

 

השני יהושע לייב נאמן (1979-1899), חזן, מלחין ומוזיקאי מערבי של מוזיקה לבית הכנסת ושל מוזיקה לילדים. נאמן כתב את ספרי היסוד בהוראת טעמי המקרא ונוסח לחזן (אשכנזים) בעברית למוזיקאי הישראלי, כך שהוא היה אמון על רישום שיטתי של מוזיקה לטובת לומדים ומתעניינים. בארכיונו מצאנו תרשים שמתאר את "מעגל הקווינטות" שהוא אבן יסוד במוזיקה המערבית בכלל. גם הרישום של נאמן משקף את המעגליות של אבני היסוד  המוזיקליים ומאפשר להתרשם מהם בעין. יהושע לייב נאמן אימץ את מעגל הקווינטות כבסיס להוראת מוזיקה יהודית ובכך הביא שיטה מערבית כללית אל תחומה של המוזיקה היהודית המסורתית. ארכיונו של יהושע לייב נאמן בספרייה הלאומית הוא ארכיון MUS262.