נהפוך לשיר > תמונות ומסמכים > תמונות ומסמכים

תמונות ומסמכים

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
  • דברי זיכרון על אלכסנדר זייד, מתוך ספר זיכרון לחללי "השומר", 1943
  • כתב יד, מכתב אל נעמי שמר מברכה ורדי, אלמנתו של מנחם ורדי, על השיר "לו יהי" מתוך ארכיון נעמי שמר במחלקת המוזיקה MUS 250
  • כתב יד, תווים, קול פסנתר של השיר "דודו" מאת אלכסנדר אוריה בוסקוביץ, )למלים של חיים פיינר-חפר) מתוך ארכיון המלחין, מחלקת המוזיקה MUS 37
  • כתב יד, תווים, קול של השיר "רעות" מאת אלכסנדר ארגוב, )למלים של חיים חפר וחיים גורי( מתוך ארכיון המלחין, מחלקת המוזיקה MUS 103

 (מוסתרת) תמונות

  • 1. דברי זיכרון על אלכסנדר זייד, מתוך ספר זיכרון לחללי "השומר", 1943
  • 2. כתב יד, מכתב אל נעמי שמר מברכה ורדי, אלמנתו של מנחם ורדי, על השיר "לו יהי" מתוך ארכיון נעמי שמר במחלקת המוזיקה MUS 250
  • 3. כתב יד, תווים, קול פסנתר של השיר "דודו" מאת אלכסנדר אוריה בוסקוביץ, )למלים של חיים פיינר-חפר) מתוך ארכיון המלחין, מחלקת המוזיקה MUS 37
  • 4. כתב יד, תווים, קול של השיר "רעות" מאת אלכסנדר ארגוב, )למלים של חיים חפר וחיים גורי( מתוך ארכיון המלחין, מחלקת המוזיקה MUS 103