אתר ארגוב > יצירתו > הם בזמר הזה > קונצרטינה וגיטרה

קונצרטינה וגיטרה

מילים: נתן אלתרמן
לחן: אלכסנדר ארגוב
​​​
 
מרת מינה סניטר ותיק הייתה היא
מר זברה בנמל היה פקח
את מלאכתם היו גומרים הם בין-ערביים
ויוצאים מן הנמל ואחר כך
בשעת פנאי היו הם נפגשים בשניים
ומנגנים ומזמרים בקצב רך.
היא עבדה בקרנטינה בתפקיד של סניטר
הוא עבד, מאי נפקא מינה, כפקיד-מכס לא זוטר
שמה היה אמרנו מינה
שמו היה, כנ"ל, זברה
היא ניגנה על קונצרטינה
הוא ניגן עלי גיטרה.
ובכל ערב היא השעינה על כתפו ראשה ושרה
ופעמיים היא האזינה לגיטרה, טרה, טרה
טרה-טרה, טרה-טינה
מר זברה
מרת מינה
טרה-טינה, טינה-טרה
קונצרטינה וגיטרה.
 
מרת מינה קודם כול הייתה שואלת:
"מה נשמע בעבודה?"
בקול עדין.
בליווי של צליל גיטרה מסלסלת
הוא סיפר לה על מסי-העקיפין,
שיש לגבות אותם בדרך מקובלת
ותעריף של מצרכים ומיטלטלים.
לצלילי הברקרולה הוא סיפר על מס הבלו
על סחורות בלי בנדרולה שתופסים אותן או לא
ועל הברחת רזרבים, על ואלוטה בתוך תפר
ועל דבר מטען-קונסרבים שהיה נגוע דבר…
זאת סיפר הוא, מר זברה, בדברו עם מרת מינה
ובנגנו על הגיטרה לצלילי הקונצרטינה.
טרה-טרה, טרה-טינה
מר זברה
מרת מינה
טרה-טינה, טינה-טרה
קונצרטינה וגיטרה.
 

 ביצועים