שני עננים

מילים: ע. הלל
לחן: אלכסנדר ארגוב
 
שני עננים קטנים
טיילו להם בשמים
אחד מעל ניצנים,
שני מעל גבעתיים.
והנה נפגשו השניים
(בערך מעל בני-ברק),
רצו להתנשק, אבל יצא ברק.
רצו ללחוץ ידיים,
אך רעם הבהילם
עד שנמס לבם
ונהפכו למים. 
 
הוי, בכו בכו
על ככה השמים.
השמש באה לפייסם
ונתאדו המים.
הפכו לשני עממים
עלו אל השמים
אחד מעל ניצנים
שני מעל גבעתיים.

עכשיו נזהרו
שוב לא ייפגשו בבני-ברק.