פתח לנו שער

​​​

​מילים: מן התפילה
לחן: סשה ארגוב​

 

 
​פתח לנו שער 
בעת נעילת שער 
כי פנה היום 

פתח לנו שער 
בעת נעילת שער 
כי פנה היום 

היום יפנה 
השמש יבוא יבוא ויפנה 
נבואה שעריך 
נבואה שעריך 
 
פתח לנו שער 
פתח לנו שער 
בעת נעילת שער 
כי פנה היום 

היום יפנה 
השמש יבוא יבוא ויפנה 
נבואה שעריך 
נבואה שעריך 

פתח לנו שער 
פתח לנו שער 
בעת נעילת שער 
כי פנה היום