אשכולית את אשכולית אחות לי אשכולית [ביצוע מוקלט]

  • כותרת:
    אשכולית את אשכולית אחות לי אשכולית [ביצוע מוקלט]
  • מבצע:
    כהן, שמעון,, עזיקרי, עליזה
  • מספר במערכת:
    2666011