מה בספרייה > שירותי הספרייה > הזמנת פריטים נדירים > הנחיות לעיון בכתבי יד, ספרים נדירים וחומר ארכיוני

הנחיות לעיון בכתבי יד, ספרים נדירים וחומר ארכיוני

 • עם קבלת החומר, הקורא מתחייב לנהוג בו במרב הזהירות:
  • יש לצמצם למינימום את המגע הישיר עם הפריט. נייר וקלף רגישים מאוד לרטיבות ולשומן הטבעי שבידיים, המזיק לדפים. על הידיים להיות נקיות ויבשות לפני כל מגע עם הפריט. שימוש לא נכון עלול לגרום לשחיקתו המהירה.
  • אין לגרום לקרע או קפל כלשהו, אין להצמיד לחומר סימניות, מהדקים או כל גוף זר אחר. אין לשים דברים בתוך הספר או על הפריט.
  • אין למחוק או לרשום בחומר סימנים כלשהם, הערות או תוספות, בגוף החומר או בשוליו או על גב התיקים. רשימות אישיות יתאפשרו על גבי נייר של הקורא  ובעיפרון בלבד.
  • יש להימנע מלהחזיק דברי אוכל ושתייה בקרבת הפריט.
  • יש להשתמש תמיד בתמיכה (משקולות / כרית תמיכה / טריז) כדי להשאיר ספר במצב פתוח. יש להימנע לשם כך משימוש בידיים, שדכנים, ספרים אחרים וכו'. יש להתאים את התמיכה לפתיחה השונה של הספר.
  • יש להימנע מאילוץ פתיחת הספר בזווית רחבה יותר מיכולתו הטבעית.
  • בעיון בחומר ארכיוני, הקורא מתחייב שלא לשנות את סדר התעודות בתיקים. אם הקורא מגלה טעות או שגיאה ברישום החומר או בסידורו, הוא מתבקש להודיע על כך לצוות הארכיון.
  • אין לעזוב את הפריט ללא השגחה מבלי לידע את הספרנים.
 •  

הנזקים בכתבי יד, ספרים וארכיונים הנם מצטברים,

שימוש לא נכון עלול לגרום לשחיקתם המהירה.