מה בספרייה > שירותי הספרייה > שירות אספקת עותקים > שירות אספקת עותקים והשאלה בין ספרייתית (הב"ס)

שירות אספקת עותקים והשאלה בין ספרייתית (הב"ס)

שירות אספקת עותקים

 שירות אספקת עותקים – מרכז לאספקת מסמכים

שירות אספקת עותקים מספק שירותי השאלת ספרים ואספקת מסמכים מאוספי הספרייה הלאומית.
באמצעות שירות השאלת הספרים ניתן לשאול ספרים מספריות בארץ ואף לשאול ספרים מספריות אקדמיות בחו"ל.
השירות ניתן לכל באי הספרייה לרבות סטודנטים וסגל אקדמי באוניברסיטאות בארץ.
 
 
 
 
הזמנת עותקים תיעשה באמצעות מילוי הטופס הרלוונטי מטה. כדי להזמין עותק, יש להיות רשום בקטלוג הספרייה.

ניתן להגיע לשירות אספקת עותקים לאחר תיאום מראש בטלפון: 074-733-6412 או במייל:  [email protected]

 

 הצהרת זכויות יוצרים

  


הודעה בדבר מגבלות של זכויות יוצרים

 
חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (ישראל) חל על עשיית צילומים, סריקות והעתקים אחרים של חומר מוגן בזכויות יוצרים.
הספרייה הלאומית תספק העתקים בדפוס או בפורמט דיגיטלי של חומרים מהאוסף שלה על פי חוק זכות יוצרים. ייתכן שיידרש אישור בכתב מבעלי זכויות היוצרים. בתנאים מסוימים המפורטים בחוק, הספרייה הלאומית יכולה לספק עותק של יצירה, בחלקה או במלואה, לצורך מחקר או שימוש אישי (בין יתר) על פי הנחיות לשימוש הוגן. אם משתמש מגיש בקשה לצלם, או עושה שימוש בצילום, מעבר ל"שימוש הוגן", הרי שהמשתמש יהיה אחראי להפרת זכויות יוצרים.

 

הספרייה הלאומית שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבקשה אם, לפי שיקול דעתה, מילוי הבקשה יהיה כרוך בהפרת חוק זכות יוצרים.

  

הריני מצהיר/ה שאני יודע/ת ומקבל/ת את המגבלות של זכויות יוצרים ומתחייב/ת שהבקשה שלי היא בהתאם לחוק זכות יוצרים.