הזמנת ספר מספרייה בארץ

כדי להזמין ספר מספרייה בארץ, לעיון באחד מאולמות הקריאה של הספרייה הלאומית, יש למלא טופס מקוון להזמנת ספר מספרייה בארץ.
 
כדי לקבל את הפריט שהוזמן, על המזמין לגשת לחדר 13 בקומה 1-.
מחיר השירות הוא 20 ₪.
 
לקורא תינתן האפשרות לעיין בספר באולם הקריאה הכללי של הספרייה הלאומית בלבד.
הספר יישאר על שם הקורא בדלפק אולם הקריאה הכללי עד 8 שבועות*.

* אם הספרייה המשאילה תבקש את הספר קודם לכן, הוא יוחזר בתוך שבוע​ מיום הבקשה.