שאלות בתחום ישראל

 תאריכים מרכזיים בתולדות המדינה

היכן אוכל למצוא תאריכים מרכזיים בתולדות מדינת ישראל? 
ספר השנה של העיתונאים כולל לוח אירועים הסוקר את אירועי השנה שחלפה ונמצא במדף 2= ג 219 באולם קריאה למדעי היהדות

לוח אירועים בתוך שנתון הממשלה, סוקר את אירועי השנה החולפת בכל תחומי הפעילות של הרשויות המקומיות במדינה _לינק )

לוח כרונולוגי לעשור השלישי ממאי 1967 עד מאי 1977 בתוך סדרת עידן 23 2008 עמ' 437-462
S 2=87A 3761

שנתון המסמכים הרשמיים של משרד החוץ ת 264.5

שנתון הממשלה  - לקט אירועים
Israel year book almanac "day by day"  לבדוק האם ב – PB 11445
אירועים מקבילים בעולם

מילת מפתח נוספות: דת ותרבות
קיצורי השמות
JBL HANDBOOK
ניתן לחפש בקטלוג לפי שם המחבר, הקיצור ולהגיע לשמו המלא

 קיצורי דרך