מה בספרייה > התחדשות הספרייה > תכנית האב > ספרייה היברידית: פיסית-דיגיטלית

ספרייה היברידית: פיסית-דיגיטלית

ספרייה לאומית במאה העשרים ואחת צריכה לשלב את המרחב הפיזי עם המרחב הדיגיטלי.
הספרייה הדיגיטלית משלימה את הספרייה הפיזית ומרחיבה באופן ניכר את אפשרויותיה לשרת קהל המרוחק ממשכנה הפיזי. הספרייה הדיגיטלית היא כלי עזר מרכזי גם בידי המשתמשים בבניין הפיזי, בשירותים המקוונים שהיא מציעה ובנוחות הגישה אל תכניה. הספרייה תוסיף להחזיק בפריטים פיזיים ואף תגדיל ותחדש אוסף זה, ובייחוד פריטים מהסוג הנדיר או היחידאי, אולם היא תעניק עדיפות גדלה והולכת לפורמטים דיגיטליים – ברכישות חדשות ובפיתוח תוכן דיגיטלי.
 
הספרייה תקים תשתית טכנולוגית מקיפה, תרחיב את הצוות הטכנולוגי ותטמיע טכנולוגיית מידע בכל היבטי התפעול. שירותי הספרייה הזמינים בבניין (עזרי חיפוש, הזמנת ספרים, יעץ, תערוכות וכיוצא באלה) יסופקו גם באופן מקוון. הספרייה תגדיל בהתמדה את אוסף החומרים הדיגיטליים שברשותה – על ידי דיגיטיזציה של חומרים מאוספי הספרייה, איסוף חומרים ש'נולדו דיגיטליים', והנגשת חומרים מאוספי מוסדות אחרים במסגרת שיתופי פעולה עמם. התכנים יוצגו חינם אם זכויות היוצרים יאפשרו זאת. הספרייה תיישם כלי חיפוש ותצוגה מתקדמים – ביניהם מנוע חיפוש שיסרוק בה בעת את כל האוספים, המדיה והפורמטים; פורטלים נושאיים 3 המאגדים מידע בנושא נתון עבור קהל יעד מוגדר – כמו גם כלי תוכן המאפשרים הוספת תוכן על ידי משתמשים וחוקרים. פרטי תוכן וקטלוגים של הספרייה יופיעו במנועי חיפוש מסחריים באינטרנט. ממשק פתוח יאפשר לספקי תוכן חיצוניים (כגון סנונית ומטח) וליזמים לשלב מאוצרותיה של הספרייה בשירותים שלהם.
 
 
מאמצי הדיגיטיזציה של הספרייה יתמקדו בתחומי היהדות, ישראל והאות העברית במטרה לעשותה לספק המרכזי של מידע דיגיטלי בתחומים הללו. כמו כן תמיר הספרייה לפורמט דיגיטלי חומרים בתחום האסלאם, בעיקר כתבי יד, כדי לאפשר הרחבת האוסף באמצעות שיתופי פעולה. הספרייה תבנה את האוספים הדיגיטליים בגישה נושאית, ומתוך שאיפה לשרת באמצעותם קהל גדל והולך. תחומי התוכן הנבחרים הם אלה:
 
א. מאה שנות היסטוריה יהודית וציונית: חומרים על תולדות קהילות היהודים מראשית תנועת ההשכלה ועד השנים הראשונות למדינה בכלל זה עיתונות, מסמכים ארכיוניים, תמונות, חומר אורקולי ועוד. תקופה זו תואמת את תכנית הלימודים של משרד החינוך;
 
ב. תרבויות ישראל ו'ארון הספרים הישראלי': אוספים המשקפים את היצירה התרבותית הישראלית המודרנית, לרבות ספרות, שירה ומוזיקה;
 
ג. כתבי יד יהודיים – התנ"ך ואוצר כתבי היד מתקופת התנ"ך ועד ימי הביניים: כתבי יד מהמכון לתצלומי כתבי יד, קטעי גניזת קהיר ומגילות ים המלח במסגרת שיתופי פעולה עם פרויקט הגניזה ורשות העתיקות, וכתבי יד נוספים במסגרת שיתופי פעולה עם המוסדות המחזיקים בהם.
 
 
הספרייה תבחן ותתנסה בכיוונים חדשים, כגון: חקר כתבי יד וטקסטים עתיקים בסיוע מחשב; שירותי דיגיטיזציה למוסדות תמורת הפקדת עותק לשימור ולהנגשה; שיתוף פעולה עם חוקרי מדעי המחשב בפיתוח כלי ניתוח סמנטיים ואסוציאטיביים לטקסט עברי.