מקורות מימון

המשכן החדש על תכולתו והתשתית הטכנולוגית לספרייה ימומנו בתמיכת יד הנדיב, ממשלת ישראל וגופים נוספים. שאר צורכי הספרייה בבניין הקיים ובמשכנה העתידי – היינו אחזקה, תחזוקת התשתית הטכנולוגית, תפעול שוטף ופיתוח – ימומנו מתקציבה השוטף של הספרייה, המתקבל מהממשלה, מהאוניברסיטה העברית, מתרומות ומהכנסות עצמיות.

 

תקציבה השנתי הנוכחי של הספרייה לא יאפשר לממש את כל המטרות שבתכנית האב. לפיכך יהיה על הספרייה לפעול כדי להגדיל את התקציב העומד לרשותה: לפעול בהתמדה ובאופן נמרץ לגיוס כספים; לקבוע סדרי עדיפויות ברורים בכל תחומי פעילותה; להנהיג תרבות ארגונית של שיפור מתמיד על ידי ייעול תהליכי עבודתה היום-יומית; לשקול רכישות והשקעות בהתייחס לעלויות מחזור החיים שלהן. בכל  מקרה, הספרייה תתאים את היקף הפעילויות למשאבים העומדים לרשותה ולא תתחייב לפעילות מעבר לתקציב השוטף או לכספים שיגויסו.
 
פתיחות לציבור הרחב והצעת מגוון נרחב של שירותי מחקר ועיון חינם או בתשלום סמלי הם ערכים בסיסיים של ספרייה לאומית, ומשמעותם היא שהספרייה תתמיד במתן שירותים שהם בחזקת הוצאה שאין כנגדה הכנסה. יחד עם זאת, הספרייה תפתח שירותים מניבי הכנסות שישמשו לה מקור מימון נוסף, בדומה לספריות לאומיות אחרות.