מה בספרייה > התחדשות הספרייה > תכנית האב > מרכז של תרבות וחינוך

מרכז של תרבות וחינוך

​הספרייה תשאף לשמש גורם מרכזי בעיצוב השיח התרבותי בישראל ואף בעולם היהודי, על ידי הנגשה פעילה של אוצרותיה, פיזית ווירטואלית כאחד, לכל דכפין. יצירת מקום תוסס ומושך עם מאות אלפי מבקרים בבניין ומיליוני מבקרים וירטואליים בשנה היא יעד הניתן להשגה.


פעילויות תרבות
הספרייה תמנף את מעמדה הייחודי כנאמנת תולדות תרבויות ישראל והעם היהודי וכתורמת לעיצובן ולהתפתחותן באמצעות קשריה עם הקהילה האקדמית, ותעשה שימוש במקומה המרכזי ב'שדרת המוזאונים' כדי לחשוף היבטים מגוונים בהיסטוריה ובתרבות הישראלית והיהודית.
 
הספרייה תשאף לגרות את השיח הציבורי, בין היתר על ידי עיסוק בהרחבה בנושאים כמו מערכת היחסים המסועפת שבין היהדות, האסלאם והנצרות, ויחסי הגומלין התרבותיים שנוצרו בינן לבין עצמן ובינן לבין תרבויות אחרות; יחסי ישראל והתפוצות מן ההיבט התרבותי; מקומו של ספר הספרים בתרבות העולם, תולדות הכתב והספר העברי, התפתחות השפה העברית וכיוצא באלה. תכניות תרבות יתקיימו בבניין הספרייה ובמרחב הווירטואלי, יתבססו על אוספי הספרייה ויתייחסו, בין היתר, למועדים חשובים, כמו תאריכי לידה ופטירה של יוצרים מובילים, תגליות חשובות ומאורעות בעלי חשיבות לאומית או עולמית.
 
 
 
תכניות חינוך
הספרייה תשתתף בפיתוח תכניות לימוד והעשרה למסגרות חינוך והוראה בכל הרמות, החל במערכת החינוך היסודי, המשך בצבא וכלה בבני הגיל השלישי, בסוגיות תרבותיות שונות. בניין הספרייה ואתר האינטרנט שלה יהיו 'אבן שואבת' לתלמידי מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, אשר ייחשפו באמצעותה ליצירות התרבות הישראלית לגווניה ולארון הספרים היהודי והישראלי, באופן שיחזק את הקשר שלהם למקורותיהם התרבותיים. בעבודה משותפת עם משרד החינוך, ישולבו אוצרות הספרייה ויעשירו את תכניות הלימודים במסמכי מקור במקצועות כמו היסטוריה, תנ"ך, תלמוד, ספרות, אזרחות ואמנות. הספרייה תהיה שותפה לפעילות לקירוב התלמיד לספר, לשפה העברית ולתרבות הקריאה. תשומת לב תינתן לפיתוח פעילויות המתאימות לקהל דובר ערבית.
 
הפעילות תכלול תערוכת קבע ותערוכות מתחלפות, מפגשי סופרים ומפגשים עם סופרים, משוררים, אמנים וחוקרים, ימי עיון, סיורים בספרייה, מופעים וכנסים, ופעילויות נוספות מעוררות עניין והשראה. אוצרים מקצועיים שיפעלו עם מומחי התוכן של הספרייה יגבשו דרכים להציג תוכן אקדמי באופן שיהיה מובן לציבור שוחרי הדעת.