מה בספרייה > התחדשות הספרייה > תשתית פיסית חדשה

תשתית פיסית חדשה

​המרחב הפיזי של הספרייה החדשה יכיל מספר גדל של משתמשים ומבקרים, מרחב לפעילויות תרבות וחינוך, אוספים מורחבים ואולמות קריאה שיאפשרו, בין היתר, מרחב למידה אישי. כמו כן יוקצו חדרים ללמידה בקבוצות ולעבודת צוות. כל אלו מחייבים הקצאת מבנה חדש לספרייה.
 
בתכנון המבנה, המיועד לשמש את הספרייה שנים רבות, יש להביא בחשבון את השינויים העתידיים בעולם המידע והספריות ולפיכך לבנות מרחבים פנימיים תפקודיים, גמישים וקלים לשינוי, וכן להביא בחשבון עקרונות תכנון 'ירוקים'. הבניין החדש ימוקם בסמוך למשכן הכנסת, למוזיאון ישראל ולקמפוס אדמונד י' ספרא של האוניברסיטה העברית (ראה מפה). המיקום נקבע בהתבסס על חוות דעת מומחים, ולפי אמות המידה המפורטות בדוח הוועדה לשינוי מעמד הספרייה הלאומית: נוכחות ראויה בסביבה ויצירת דימוי הולם כמוסד לאומי; נגישות קלה לציבור הרחב; תפעול נפרד מקמפוס האוניברסיטה העברית; קשרי גומלין עם הקהילה האקדמית; יעילות כלכלית; תשתית פיזית ראויה; יכולת שימוש בבניין להפעלת מערכי תרבות וחינוך; התאמה לצרכים הנגזרים מתכנית האב.