מה בספרייה > התחדשות הספרייה > התחדשות הספרייה

התחדשות הספרייה

 פרויקט ההתחדשות

הספרייה הלאומית של ישראל נמצאת בתהליך התחדשות במסגרתו תתרחב ותתפתח לספרייה של המאה ה-21, שבונה בהתמדה אוספים פיזיים ודיגיטליים של התרבות היהודית והישראלית לדורותיה ולרבדיה, מספקת שירותים בבניין וברשת לציבור הרחב ולחוקרים בארץ ובעולם וממלאת תפקיד מרכזי ופעיל בחיי הרוח והתרבות של המדינה על כל אזרחיה, ושל העם היהודי כולו. תכנית האב להתחדשות הספרייה הלאומית מתוארת וניתנת להורדה מאתר זה.

תכנית האב להתחדשות הספרייה הלאומית 2016-2010

מסמך תכנית האב מציג קווי מתאר להתחדשות הספרייה הלאומית של ישראל לשנים 2010 עד 2016 כאשר בסיום התקופה הספרייה עתידה לעבור למשכן חדש, שבנייתו תושלם עד אז. התכנית מתארת את המטרות והיעדים שיש להשיג על מנת להגיע למשכן החדש עם צוות עובדים, אוספים, שירותים, תהליכים ומערכות מידע הולמים, שיאפשרו למצות את אפשרויות הגלומות בו ולממש את חזון הספרייה החדשה. 


תכנית האב להתחדשות הספרייה הלאומית 2016-2010 ניתנת לעיון ולהורדה כאן.