שאלות ותשובות

הגשת שאלות וצפייה בקובץ שאלות ותשובות שלב ב' תתאפשר רק למשתתפי שלב ב' ובאנגלית בלבד. על מנת לשלוח שאלה או לצפות בקובץ, יש לגשת לעמוד שאלות ותשובות (Q&A) באנגלית.