לוח זמנים

אבן דרך מועד
פתיחת התחרות​ 17.01.2012​
שלב א'
מועד אחרון לרכישת ערכת התחרות​  15.03.2012, ב-17:00
סיור במגרש (רשות)​ 7-8.2.2012​
מועד אחרון להגשת שאלות
15.03.2012, ב-17:00​
מועד אחרון למתן תשובות​
22.03.2012, ב-17:00
הגשת הצעות
16.04.2012, מ-9:00 ועד 19:00
בחירת נבחרי שלב א​
29.04.2012
פרסום נבחרי שלב א'​ 6.5.2012​
שלב ב' מועדים משוערים
פתיחת שלב ב'​
6.5.2012
סיור במגרש ובבניין הספרייה הנוכחי 14.5.2012​
מועד אחרון להגשת שאלות​ 15.7.2012​
מועד אחרון למתן תשובות​ 29.7.2012​
מועד אחרון למשלוח הצעות​ 30.8.2012​
הכרזה על האדריכל המועדף​
אוקטובר 2012
המזמין יהיה רשאי לדחות ולשנות בכל עת ומעת לעת כל מועד מהמועדים הנ"ל לפי שיקול דעתו.