הזמנת ערכה

רכישת ערכות הסתיימה ב- 15.3.12 בשעה 17:00. החל ממועד זה, לא ניתן לרכוש את ערכת התחרות.
 
•​ שלב א' של התחרות פתוח לאזרח/ית ישראל/ית או תושב/ת קבע בישראל, הרשום/מה בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל ושהינו/ה, בעת הגשת ההצעה,בעל/ת רישיון תקף לעסוק באדריכלות בישראל. אדריכל/ית העונה על דרישות אלה המעוניין/נת להשתתף בתחרות חייב/ת לרכוש את ערכת התחרות.​
•​​ ערכת התחרות מיועדת לאדריכלים ומחירה 600 ₪. חברי עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל זכאים להנחה מיוחדת ורשאים לרכוש את הערכה במחיר 300 ₪. המועד האחרון לרכישת הערכה: 15.3.2012 בשעה 17:00. באחריות האדריכל/ית לוודא, קודם להזמנה, כי הוא/יא רשום/מה כחבר/ה בעמותה וחברותו/ה הינה בתוקף.​
•​​ התשלום הינו בתמורה לרכישת הערכה בלבד. רכישת הערכה אינה מקנה זכות אוטומטית להשתתף בתחרות. יתר התנאים להשתתפות בתחרות ויתר תנאי התחרות קבועים במסמכי התחרות שבערכה.​
•​​​
לאחר השלמת ביצוע התשלום בהצלחה, ערכת התחרות תישלח לאדריכל על פי הכתובת שהזין/נה בטופס התשלום להזמנת ערכת התחרות.​​
•​​​​ רוכש/ת הערכה רשאי/ת לבטל את רכישת הערכה בהודעה בכתב שתישלח לכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected] או לפקס: 02-6585980 מיום הזמנת הערכה ועד 14 ימים מיום קבלת הערכה, בתנאי שהערכה באריזתה המקורית וטרם נפתחה. במקרה כזה, יש להחזיר את הערכה הסגורה אל: החברה לבניין הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ), בניין הספרייה הלאומית, קמפוס אדמונד י.ספרא, האוניברסיטה העברית, גבעת רם, ירושלים 91390. בתוך 14 יום מיום החזרת הערכה יוחזר לרוכש/ת הסכום ששולם בניכוי דמי ביטול בסך של 30 ש"ח, ההחזר יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש לביצוע ההזמנה או באמצעות המחאה.​
 
במעבר לטופס התשלום להזמנת ערכת התחרות מאשר/ת הפונה כי קרא/ה והינו/נה מסכים/מה לכל התנאים בעמוד זה וכי בקשתו/ה מוגשת בהתאם להם.
 
לתשומת לב האדריכלים: היה ויתברר, בבדיקה עם עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל, כי האדריכל/ית, אשר הזמין/נה את הערכה בהנחה המיוחדת ושילם/ה סך של 300 ₪ בלבד, אינו/נה רשום/מה כחבר/ה בעמותה, נכון למועד ביצוע ההזמנה על ידו, ערכת התחרות לא תישלח. הסכום ששולם בגין הערכה יוחזר, בניכוי דמי טיפול והוצאות בסך של 20 ₪. רצה/תה האדריכל/ית להשתתף בתחרות ולקבל את ערכת התחרות, יהיה/תהיה חייב/ת לבצע הזמנה חדשה במחיר של 600 ₪