מה בספרייה > תכנית פרדס > טופס הגשת מועמדות לתכנית "פרדס" – מחזור ה'

טופס הגשת מועמדות לתכנית "פרדס" – מחזור ה'

מועד אחרון להגשת מועמדות: 5 בינואר 2019​
אנא צרפו את תמונתכם.

סמן לדריסת הקובץ במידת הצורך
לפרטים ניתן לפנות לאפרת וקסמן:

074-733-6366​
Pardes@nli.org.il